Skip to main content

Dražba pro Fenix

3. ročník soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix je opět tady

Milí výtvarníci,

soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix opět začíná! ParaCENTRUM Fenix zahájilo již 3. ročník soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix, jehož vyvrcholením je benefiční Dražba pro Fenix s výtěžkem věnovaným na služby klientům po poškození míchy.

Hodnocení výtvarných děl probíhá dvoufázově. Nejprve jsou získaná díla posuzovaná odbornou komisí, složenou z umělců, galeristů a výtvarných odborníků: Katherine Kastner (Hunt Kastner Galerie), Lucia Lettenmayerová (Collett Prague/Munich), Denisa Kujelová (Fait Gallery), František Kinský (Kinský Art Media) a Michal Horáček (český textář a producent). Následně proběhne veřejné hlasování o nejkrásnější Obraz pro Fenix prostřednictvím sociální sítě Facebook. Šest nejúspěšnějších autorů (tři v mladší, tři ve starší kategorii) bude slavnostně oceněno při benefiční Dražbě pro Fenix na podzim 2022 v divadle Reduta.

Účastníkům, kteří postoupí do finálního výběru soutěže, nabízí organizátoři stejně jako v minulých letech, možnost prezentovat svoje obrazy v exkluzivních veřejných prostorách. V roce 2021 byly obrazy vystaveny v divadle Reduta a následně ve skvostném renesančním Domě pánů z Lipé na náměstí Svobody v Brně. Vrcholem soutěže bude na podzim 2022 benefiční Dražba pro Fenix realizovaná v jedinečných prostorách Mozartova sálu v divadle Reduta.

Cílem soutěže není jen najít ten nejkrásnější obraz. Děti se mohou prostřednictvím svého výtvarného projevu navzájem inspirovat a předat si své nápady. Soutěž se snaží rozvíjet lásku k umění, učí děti k zodpovědnosti a konat dobré skutky. Získané obrazy zůstanou ve sbírce ParaCENTRA Fenix, které je v rámci benefičních výstav a dražby využívá na dobročinné účely. Výtěžek z benefičních akcí jsou věnovány již tradičně na služby klientům po poškození míchy, kterým se ParaCENTRUM Fenix věnuje již téměř 18 let v Brně a jeho okolí.

V případě, že máte talent a chuť se soutěže zúčastnit, zašlete svoje dílo na adresu (nejpozději však do 15. 3. 2022):

Ivana Kovaříková, ParaCENTRUM Fenix, z.s., Polní 780/92, 639 00 Brno
Své dotazy můžete posílat na email [email protected].

Pravidla sbírky

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.
TÉMA: libovolné
FORMÁT: plošné práce
VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

Podmínky účasti

Výstavy se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let.
Jeden autor může poslat i více prací v různých technikách.
Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.

Harmonogram

 • 1. 1. 2022 – vyhlášení soutěže a sbírky obrazů
 • 15. 3. 2022 – uzávěrka sběru prací
 • 1. 4. – 30. 4. 2022 – hodnocení prací odbornou komisí
 • 16. 5. 2022 – vyhlášení výsledků nominovaných obrazů
 • do 30. 6. 2022 – 1. benefiční výstava obrazů
 • do 30. 11. 2022 – Soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix,
 • do 30. 11. 2022 – 2. výstava obrazů a Dražba pro Fenix se slavnostním vyhlášení vítězů soutěže
 • do 31. 1. 2023 – 3. benefiční výstava obrazů.

Označení výtvarných prací

Pro označení výtvarných prací použijte prosím přiložený štítek.

Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:

 • Jméno a příjmení,
 • věk autora,
 • název díla,
 • použitá technika,
 • název a adresa školy či subjektu, který práce posílá.

Štítek, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Uveďte prosím také jméno a email na pedagoga, který s námi bude komunikovat. Oceníme, když u díla v komentáři uvedete i okolnosti jeho vzniku – jaké bylo zadání na počátku tvorby, co děti vedlo k tomu, aby obraz namalovaly právě tímto způsobem.

Kontakt

Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D.
ParaCENTRUM Fenix, z.s.
Polní 780/92, 639 00 Brno

T: + 420 734 873 207
E: [email protected]

5. 1. 2022