Skip to main content

Dražba pro Fenix 2023

Zapojte se do 4. ročníku soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix

Čtvrtý ročník soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix je opět tady! Soutěž organizuje nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix, která již 18 let v Brně a jeho okolí pomáhá lidem s poškozením míchy. Cílem soutěže a následně z ní vzniklé sbírky je vyhledávat a propagovat díla mladých umělců a přiblížit jim touto společnou cestou život lidí na vozíku.

Získaná výtvarná díla budou posuzována odbornou komisí, složenou z umělců, galeristů a výtvarných odborníků: Katherine Kastner (Hunt Kastner Galerie), Lucia Lettenmayerová (Collett Prague/Munich), Denisa Kujelová (Fait Gallery), František Kinský (Kinský Art Media) a Michal Horáček (český textař a producent). Vybraná díla poputují do benefiční dražby, jejíž výtěžek bude věnován na služby ParaCENTRA Fenix.

Součástí bude i veřejné hlasování o nejkrásnější Obraz pro Fenix. Šest nejúspěšnějších autorů (tři v mladší, tři ve starší kategorii) bude slavnostně oceněno při benefiční Dražbě pro Fenix. Rádi bychom s talentovanými autory udržovali intenzivní spolupráci – jejich díla budou prezentována a příležitostně využívána pro charitativní účely s osvětovým podtextem.

Účastníkům, kteří postoupí do finální kolekce, nabízíme stejně jako v minulých letech, možnost prezentovat svoje obrazy v exkluzivních veřejných prostorách. V roce 2022 byly obrazy vystaveny během letních prázdnin na nejfrekventovanějším místě – v odletové hale letiště Brno – Tuřany, kde ji zhlédlo téměř 130.000 lidí nebo také v nejstarší budově ve střední Evropě – v divadle Reduta. Vrcholem soutěže bude na podzim 2023 benefiční Dražba pro Fenix, která se uskuteční v jedinečných prostorách Mozartova sálu v brněnském divadle Reduta. V roce 2020 se dražba těšila velké podpoře veřejnosti i médií, v roce 2021 během pandemických restrikcí jsme měli možnost vyzkoušet i online dražbu a poslední dva roky již tradičně vytváříme mimo jiné virtuální verzi výstavy, aby byla dostupná návštěvníkům z celého světa a těm, jimž hendikep nedovoluje se výstavy zúčastnit.

Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předávaly si nápady i zážitky prostřednictvím svého výtvarného projevu. Projekt je jedinečným svým zaměřením – rozvíjí lásku k umění a učí děti k zodpovědnosti a konat dobré skutky. Nedílnou součástí projektu je seznámení dětí s lidmi na vozíku. Dle našich zkušeností bylo pro děti a jejich rodinné příslušníky největším zážitkem a zároveň také odměnou, stát se součástí velkolepé výstavy i dražby v Národním divadle Brno.

Milí talentovaní umělci, budeme moc rádi, pokud se zapojíte do naší soutěže. Vytvořená díla prosím zasílejte na adresu: ParaCENTRUM Fenix, k rukám Ivany Kovaříkové, Polní 780/92, 639 00 Brno, případně pokud jste z Brna můžete i po dohodě osobně, nejpozději však do 6. 3. 2023.

Pravidla sbírky

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.
TÉMA: libovolné
FORMÁT: plošné práce
VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

Podmínky účasti

  • Výstavy se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let.
  • Jeden autor může poslat i více prací s různými technikami.
  • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
  • Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.
  • U fyzických osob prosíme vyplnit a zaslat Souhlas se zpracováním osobních údajů .

Harmonogram

5. 1. 2023 vyhlášení soutěže a sbírky obrazů
6. 3. 2023 uzávěrka sběru prací
1. 4. – 30. 4. 2023 hodnocení prací odbornou komisí.
22. 5. 2023 vyhlášení výsledků nominovaných obrazů
do 30. 7. 2023 První benefiční výstava obrazů
do 30. 11. 2023 Soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix, Druhá výstava obrazů a Dražba pro Fenix se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže.
do 31. 12. 2023 Třetí benefiční výstava obrazů.

Označení výtvarných prací

Pro označení výtvarných prací použijte prosím vzorový štítek . Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:

Jméno a příjmení autora, věk autora, název díla, použitá technika, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá. Štítek, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Uveďte prosím také jméno a email pedagoga, který s námi bude komunikovat. Oceníme, když u díla v komentáři uvedete i okolnosti jeho vzniku – jaké bylo zadání na počátku tvorby, co děti vedlo k tomu, aby obraz namalovaly právě tímto způsobem.

Velice si vážíme vaši účasti a těšíme se na spolupráci s každým z vás!

3. 1. 2023