Skip to main content

Dražba pro Fenix 2023

Zapojte se do 4. ročníku soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix

Čtvrtý ročník soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix je opět tady! Soutěž organizuje nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix, která již 18 let v Brně a jeho okolí pomáhá lidem s poškozením míchy. Cílem soutěže a následně z ní vzniklé sbírky je vyhledávat a propagovat díla mladých umělců a přiblížit jim touto společnou cestou život lidí na vozíku.

Získaná výtvarná díla budou posuzována odbornou komisí, složenou z umělců, galeristů a výtvarných odborníků: Katherine Kastner (Hunt Kastner Galerie), Lucia Lettenmayerová (Collett Prague/Munich), Denisa Kujelová (Fait Gallery), František Kinský (Kinský Art Media) a Michal Horáček (český textař a producent). Vybraná díla poputují do benefiční dražby, jejíž výtěžek bude věnován na služby ParaCENTRA Fenix.

Součástí bude i veřejné hlasování o nejkrásnější Obraz pro Fenix. Šest nejúspěšnějších autorů (tři v mladší, tři ve starší kategorii) bude slavnostně oceněno při benefiční Dražbě pro Fenix. Rádi bychom s talentovanými autory udržovali intenzivní spolupráci – jejich díla budou prezentována a příležitostně využívána pro charitativní účely s osvětovým podtextem.

Účastníkům, kteří postoupí do finální kolekce, nabízíme stejně jako v minulých letech, možnost prezentovat svoje obrazy v exkluzivních veřejných prostorách. V roce 2022 byly obrazy vystaveny během letních prázdnin na nejfrekventovanějším místě – v odletové hale letiště Brno – Tuřany, kde ji zhlédlo téměř 130.000 lidí nebo také v nejstarší budově ve střední Evropě – v divadle Reduta. Vrcholem soutěže bude na podzim 2023 benefiční Dražba pro Fenix, která se uskuteční v jedinečných prostorách Mozartova sálu v brněnském divadle Reduta. V roce 2020 se dražba těšila velké podpoře veřejnosti i médií, v roce 2021 během pandemických restrikcí jsme měli možnost vyzkoušet i online dražbu a poslední dva roky již tradičně vytváříme mimo jiné virtuální verzi výstavy, aby byla dostupná návštěvníkům z celého světa a těm, jimž hendikep nedovoluje se výstavy zúčastnit.

Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předávaly si nápady i zážitky prostřednictvím svého výtvarného projevu. Projekt je jedinečným svým zaměřením – rozvíjí lásku k umění a učí děti k zodpovědnosti a konat dobré skutky. Nedílnou součástí projektu je seznámení dětí s lidmi na vozíku. Dle našich zkušeností bylo pro děti a jejich rodinné příslušníky největším zážitkem a zároveň také odměnou, stát se součástí velkolepé výstavy i dražby v Národním divadle Brno.

Milí talentovaní umělci, budeme moc rádi, pokud se zapojíte do naší soutěže. Vytvořená díla prosím zasílejte na adresu: ParaCENTRUM Fenix, k rukám Ivany Kovaříkové, Polní 780/92, 639 00 Brno, případně pokud jste z Brna můžete i po dohodě osobně, nejpozději však do 6. 3. 2023.

Pravidla sbírky

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.
TÉMA: libovolné
FORMÁT: plošné práce
VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

Podmínky účasti

  • Výstavy se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let.
  • Jeden autor může poslat i více prací s různými technikami.
  • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
  • Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.
  • U fyzických osob prosíme vyplnit a zaslat Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Harmonogram

5. 1. 2023 vyhlášení soutěže a sbírky obrazů
6. 3. 2023 uzávěrka sběru prací
1. 4. – 30. 4. 2023 hodnocení prací odbornou komisí.
22. 5. 2023 vyhlášení výsledků nominovaných obrazů
do 30. 7. 2023 První benefiční výstava obrazů
do 30. 11. 2023 Soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix, Druhá výstava obrazů a Dražba pro Fenix se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže.
do 31. 12. 2023 Třetí benefiční výstava obrazů.

Označení výtvarných prací

Pro označení výtvarných prací použijte prosím vzorový štítek. Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:

Jméno a příjmení autora, věk autora, název díla, použitá technika, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá. Štítek, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Uveďte prosím také jméno a email pedagoga, který s námi bude komunikovat. Oceníme, když u díla v komentáři uvedete i okolnosti jeho vzniku – jaké bylo zadání na počátku tvorby, co děti vedlo k tomu, aby obraz namalovaly právě tímto způsobem.

Velice si vážíme vaši účasti a těšíme se na spolupráci s každým z vás!

3. 1. 2023