Skip to main content

Dražba pro Fenix

Dražba pro Fenix letos online!

Nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix připravuje již druhý ročník benefiční dražby obrazů mladých umělců. Cílem této akce je propojení světa mladé umělecké generace se světem hendikepovaných. Výtěžek dražby poputuje na rehabilitaci pro lidi s poškozením míchy. Na výběru 70 obrazů se podílela hvězdná komise (Katherine Kastner, Lucia Lettenmayerová, Denisa Kujelová, František Kinský a Michal Horáček), která měla k dispozici přes 260 obrazů ze 17 základních, uměleckých a středních škol z Brna a dalších českých regionů. Vzhledem ke komplikované epidemické situaci proběhne letošní dražba v on-line prostředí 20. 5. – 6. 6. 2021 pod záštitou Aukčního domu Zezula a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97.

ParaCENTRUM Fenix vloni uspořádalo velmi úspěšný 1. ročník sálové dražby a své vize veřejně propagovat mladé umělce se nehodlá vzdát ani letos. Rozhodlo se i přes současnou tíživou situaci Dražbu pro Fenix zorganizovat, tentokrát v on-line prostředí. „Letošní covidový ročník je zcela výjimečný. Žáci a studenti neměli skoro vůbec příležitost vzdělávat se ve škole a o to více si vážíme, že přes všechny překážky se jim podařilo obrazy vytvořit a věnovat je do sbírky pro Fenix. Za to jim velmi děkujeme a věříme, že jejich umělecký výkon a dobrý skutek bude po zásluze odměněn v podobě hojné účasti na on-line dražbě a zejména jejím zajímavým a do poslední chvíle napínavým výsledkem. Výtěžek už tradičně věnujeme na služby pro klienty s poškozením míchy, konkrétně na rehabilitaci, která navzdory pandemii běží neomezeně a proto je její podpora obzvláště potřebná.“, řekl ředitel ParaCENTRA Fenix Mgr. Michal Odstrčil.

Do sbírky se sešlo přes 260 obrazů ze 17 základních, uměleckých a středních škol z Brna a dalších českých regionů. Odborného hodnocení se ujala pětičlenná komise složená z významných českých osobností showbyznysu a předních galeristů: Šlechtic František Kinský, český textař a producent Michal Horáček, Čechoameričanka a galeristka Katherine Kastner z Hunt Kastner Galerie, umělecká ředitelka Denisa Kujelová z Fait Gallery a Lucia Lettenmayerová, zakladatelka privátní galerie COLLETT Prague | Munich, a.s. Součástí projektu je i vyhlášení veřejné soutěže o nejkrásnější „Obraz pro Fenix“, nejúspěšnější autoři budou odměněni a zveřejněni na drazbaprofenix.cz. Samotná benefiční on-line Dražba pro Fenix se uskuteční pod záštitou Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a Aukčního domu Zezula v termínu od 20. 5. do 6. 6. 2021 na webových stránkách www.papilio.cz.

Kontakt

Ivana Kovaříková, +420 734 873 207, [email protected]
Alena Jankotová, +420 724 725 427, [email protected]
www.drazbaprofenix.cz

15. 4. 2021