Skip to main content

Dražba pro Fenix 2023

Porota soutěže o nekrásnější Obraz pro Fenix 2023

Soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix je ve stěžejní fázi a vy jste určitě zvědaví, kdo bude všechna ta krásná díla hodnotit. Dovolte nám, abychom vám přestavili naši váženou porotu.

Katherine Kastner

Pražská galeristka se narodila ve Spojených státech amerických, kam emigrovala její matka před komunistickým režimem. Do Česka přijela po roce 1989 a v Praze žije již skoro třicet let. V roce 2005 založila spolu s Camille Hunt soukromou galerii Hunt Kastner patřící mezi nejúspěšnější galerie v České republice. Cílem galerie je profesionálně prezentovat současné, zejména české umění, podporovat kromě autorů střední generace také mladé umělce a rozvíjet jejich vztahy s uměleckým světem v zahraničí.

Michal Horáček

Významný český textař, producent, básník a milovník umění spolupracoval dlouhá léta s Petrem Hapkou. Jejich tvorba přinesla mnoho úspěšných šansonových projektů (nominace na Album roku či Píseň roku a celkem šest trofejí). Za vlastní projekty pak přidal další tři ceny Anděl. Debutoval i jako básník se sbírkou villonských balad Český kalendář, která se v oblasti poezie zařadila mezi nejžádanější a byla reprezentována v antologii Nejlepší české básně roku. Za cíl svého života považuje uměleckou tvorbu a zejména vzdělání. Absolvoval Macalester College v USA, magisterské a doktorské studium na Fakultě humanitních studií UK, nyní navštěvuje obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Denisa Kujelová

Teoretička a kurátorka stojí za zrodem Fait Gallery, kde od roku 2011 působí jako umělecká ředitelka a šéfkurátorka. Iniciovala několik galerijních, výstavních a edukačních projektů a připravila několik desítek výstav českých i zahraničních autorů, jako jsou Milan Grygar, Jan Merta, Vladimír Kokoli.

Martin Bareš

Rektor Masarykovy univerzity, český neurolog. Působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. V minulosti byl děkanem LF MU a prorektorem MU. Mezi jeho koníčky patří sport a sběratelství starožitností.

Petr Kvíčala

Český malíř a pedagog patřící k významným osobnostem české abstraktní malby. Věnuje se osobité geometrické abstrakci, malířským intervencím v architektuře a pedagogické činnosti na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.

Hana Kinská

Vystudovala obor polygrafie. Několik let pracovala jako grafička. V současné době žije v Kostelci nad Orlicí v rodovém sídle kostelecké větve Kinských a angažuje se v rodinných podnicích Galerie Kinský a agentury KINSKÝ Art Media. V roce 2023 spolu s manželem Kristianem založila Fond Kinský pod Nadací Charty 77 za účelem pomoci dětem na Orlickoústecku.

Robert Mečkovský

Historik umění, člen představenstva Pro arte. Absolvoval doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně se zaměřením na historii obchodu s uměním. V roce 2008 stál u vzniku portálu ART+ analyzujícího domácí trh s výtvarnými díly. K tématu uměleckých aukcí vydal řadu odborných publikací. Od roku 2012 působí v investičním fondu Pro arte specializovaném na výtvarné umění. Externě přednáší na Univerzitě Palackého v Olomouci znalectví grafických prací a ikonografii.

Přejeme všem členům odborné komise hodně sil při hodnocení a všem talentům pěsti!

2. 5. 2023