Skip to main content

Soutěž o nejkrásnější „Obraz pro Fenix“ je opět tady!

ParaCENTRUM Fenix v září zahájilo 2. ročník sbírky obrazů pro Fenix. Cílem je propojit svět umění s lidmi s hendikepem a propagovat mladé talenty v brněnské metropoli, ale i v zahraničí. Výběru obrazů se zúčastní komise s hvězdným zastoupením – František Kinský, Lucia Lettenmayerová, Michal Horáček, Katherine Kastner a Denisa Kujelová – české osobnosti významně spjaté se současným uměním. Součástí projektu je soutěž o nejkrásnější „Obraz pro Fenix“ a „Dražba pro Fenix„ s výtěžkem na podporu činnosti ParaCENTRA Fenix.

Se zahájením školního roku byl spuštěn 2. ročník sbírky obrazů mladých talentovaných výtvarníků, jejíž cílem je zejména propojit svět hendikepovaných s mladou generací s uměleckým potenciálem. S myšlenkou představit ParaCENTRUM Fenix jako podporovatele mladých umělců a ukázat veřejnosti, že i lidé s vážným hendikepem dokáží být hybatelé společnosti s významným kulturním dosahem, přišel Tomáš Zezula z Aukčního domu Zezula, který je předním partnerem projektu: „Ve světě je velký zájem o práce mladých nadaných tvůrců mimo jiné i pro jejich investiční potenciál. Najít je v Čechách pomocí soutěže pro mladé výtvarníky, završit ji dražbou, zhodnotit tak soutěžní díla a ještě využít výnos pro ty nejpotřebnější, to je projekt, který by mohl být opravdu výjimečný – jedná se o soutěž pro nadané, jejímž vrcholem je benefiční dražba – tedy jasné zhodnocení díla, selekce směřující ke kvalitě ale i k ceně umění, přitom cílem není zisk v úzce ekonomickém významu slova – výtěžek aukce dostanou ti, co jej vážně potřebují – to je fenomenální, krásné a ryze českomoravské“.

Letos bylo osloveno přes 400 základních a středních škol s uměleckým i všeobecným zaměřením z Čech i Moravy. Úkolem je sestavit sbírku obrazů těch nejtalentovanějších mladých výtvarníků z celé ČR. Uzávěrka soutěže výtvarných děl končí 30. října 2020, kdy se všechny poskytnuté obrazy zaevidují a připraví k hodnocení. Odborného výběru obrazů se zúčastní pětičlenná komise složená z významných českých osobností showbyznysu a předních galeristů: Šlechtic František Kinský, český textař a producent Michal Horáček, Čechoameričanka a galeristka Katherine Kastner z Hunt Kastner Galerie, umělecká ředitelka Denisa Kujelová z Fait Gallery a Lucia Lettenmayerová, zakladatelka privátní galerie COLLETT Prague | Munich, a.s. Vyvrcholením projektu bude výstava a benefiční dražba spojená s vyhlášením veřejné soutěže o nejkrásnější „Obraz pro Fenix“. Nejúspěšnější autoři budou odměněni na benefiční Dražbě pro Fenix. Výtěžek aukce bude věnován na činnost ParaCENTRA Fenix, které již 16. rokem pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich blízkým osobám v Brně a jeho okolí. Vzhledem ke složité epidemiologické situaci bude připravena také virtuální verze výstavy, která poslouží zároveň pro propagaci mladých umělců v zahraničí.

Kontakt

Ivana Kovaříková, 734 873 207, [email protected]
Alena Jankotová, 724 725 427, [email protected]

28. 9. 2020