Skip to main content

Martin Bareš

rektor Masarykovy univerzity, český neurolog

Rektor Masarykovy univerzity, český neurolog. Působí na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity a ve Fakultní nemocnici u sv. Anny. V minulosti byl děkanem LF MU a prorektorem MU. Mezi jeho koníčky patří sport a sběratelství starožitností.