Skip to main content

Petr Kvíčala

malíř a pedagog

Český malíř a pedagog patřící k významným osobnostem české abstraktní malby. Věnuje se osobité geometrické abstrakci, malířským intervencím v architektuře a pedagogické činnosti na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně.