Skip to main content

Dražba pro Fenix

O dražbě

S myšlenkou uskutečnit charitativní dražbu dětských obrazů přišel poprvé pan Tomáš Zezula, jednatel z Aukčního domu Zezula. Jeho myšlenky a vize se podařilo uskutečnit hned na počátku roku 2020 a dnes se „Dražba pro Fenix“ koná pravidelně každý rok.

Hned v prvním roce realizace, kdy jsme oslovovali školy s žádostí o poskytnutí výtvarných děl, jsme souběžně se sbírkou obrazů vyhlásili i výtvarnou soutěž “O nejkrásnější Obraz pro Fenix.”. Původně byla organizována jen pro brněnské školy, ale postupem času se soutěž rozvinula v celonárodní projekt, kterého se účastní stovky dětí z celé České republiky.

Soutěž je dvoukolová. Nejdříve jsou obrazy, ze všech příchozích, hodnoceny odbornou komisí. Výsledkem je finálová kolekce zahrnující zpravidla 70 děl, která je prezentována na webu dražby. Následně hlasuje samotná veřejnost, prostřednictvím sociální sítě Facebook a vybírá nejkrásnější Obraz pro Fenix v mladší (5-11 let) a starší kategorii (12-19 let).

V druhé polovině roku, jakmile je již známa finální kolekce obrazů, se konají zpravidla tři benefiční výstavy, jejímž úkolem je propagovat díla a jejich autory na veřejnosti.

Jako poděkováním všem dětem, které darovaly svůj obraz do soutěže a následně do dražby se v rámci projektu konají i tvůrčí výtvarné workshopy s profesionálem. Cílem je ukázat dětem nové výtvarné techniky a zprostředkovat jim kontakt s člověkem na vozíku a s ostatními výtvarníky.

Vyvrcholením celého projektu je benefiční Dražba pro Fenix, která se již tradičně koná ve Mozartově sálu v divadle Reduta v Brně. Dražba se koná pod vedením profesionálního dražebníka. Je přístupná autorům, veřejnosti a přináší všem neopakovatelný zážitek. Výtěžek dražby je věnován na služby klientům ParaCENTRA Fenix, které pomáhá lidem po poškození míchy již od roku 2004 v Brně a jeho okolí.

Reference na soutěž o nejkrásnější “Obraz pro Fenix”

Jako učitelka výtvarné výchovy na základní škole oceňuji převážně to, že výtvarná soutěž má smysluplnou nástavbu v podobě následné dražby a pomoci lidem s hendikepem. Pro děti je toto velmi přínosné, soutěž tak velmi citlivě rozvíjí klíčové kompetence žáků. Rovněž je sympatické, že oceněných prací je velké množství, nejedná se pouze výběr tří nejlepších výtvarných děl. Dále bych vyzdvihla propagaci a průběžné vystavování výtvarných prací na veřejných místech Brna. Děti mohly své práce vidět vystavené „naživo“ na letišti v Tuřanech i v divadle Reduta. Název organizace Fenix tak rozhodně v žákovských lavicích zarezonoval.

Jitka Pelechová, pedagog, ZŠ Pastviny, Brno

Vážená paní Kovaříková, ráda bych Vám touto cestou vyjádřila svou podporu a obdiv, týkající se soutěže o nekjrásnější Obraz pro Fenix, kterou pořádáte. Sama jako výtvarný pedagog vím, kolik práce a úsilí dá zorganizovat výstavu pokud chci, aby důstojně reprezentovala naši práci s mladými tvůrci. Vy kromě výstavy organizujete ještě i dražbu. Na obojím oceňuji z Vaší strany zejména VYSOKOU PROFESIONALITU (rok od roku vyšší !). Opravdu obdivuji Vaši schopnost oslovit ty „správné“ lidi a vše zorganizovat tak, aby výsledkem byla dobročinná akce, za kterou by se nemusela stydět profesionální agentura. Jsem ráda, že můžeme být její drobnou součástí a přeji hodně úspěchů i v dalších letech, ať Vám vydrží chuť i vůle podobně záslužné akce na takové úrovni pořádat. Těším se na další spolupráci. S úctou

Mgr. Romana Latová, pedagog volného času – výtvarné a keramické aktivity, Lužánky – středisko volného času

Na výtvarné soutěži oceňuji hlavně vysokou úroveň prezentace žákovských prací. Prostory brněnského letiště i divadlo Reduta jsou pro děti a jejich rodiče velmi atraktivní.

Lenka Pavlátová – učitelka, ZŠ Horní, Brno

Na výtvarném kurzu byl moje 10- letá dcera a byla moc nadšená, přístupem, kolektivem i novou technikou, kterou se u Vás naučila a já mám výtvory z kurzu vystavené a každému se moc líbí. Děkujeme za Vaši ochotu pracovat pro naše šikulky.

Markéta Neubauerová – rodič od účastnice tvůrčího výtvarného kurzu

Soutěž se líbila mně i dětem z důvodu neomezených možností. Mohly si zvolit, co namalují, vybíraly si samostatně i techniku provedení. Když se jejich spolužačka objevila mezi výherci, vnímaly to tak, že tvoření mělo smysl. Tento pocit byl posílen konáním vernisáží a také získáním „Řádu hrdého Fenixe“. I Vaše časté maily potvrdily smysl soutěže, dostatečně informovaly o tom, komu zisk z dražeb pomůže. Přidávané emoji přispěly k zajímavějšímu a lákavějšímu čtení zpráv od Vás. Děti se moc těšily na letošní kolo a už vybírají téma, které zpracují v hodinách výtvarné výchovy.

Jana Vondráková a 5.C – ZŠ Slovanské náměstí, Brno

Výtvarné umění mě vždy velice zajímalo. I proto jsem u nás v Novém zámku otevřel Galerii Kinský se třinácti výstavními komnatami. Velice oceňuji děti a mladé lidi, kteří se věnují ušlechtilým uměleckým zájmům a oborům. Soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix navíc propojuje mladé umělce s lidmi na vozíčku, kteří mají určitá zdravotní omezení. Tento fakt dává celému projektu další šlechetný rozměr. Příležitosti být již třetím rokem členem odborné komise spolu s významnými koledy jako jsou Katherine Kastner, Lucia Lettenmayerová, Denisa Kujelová a Michal Horáček, si velmi vážím. Pokaždé, když si prohlížím nominovaná díla, těší mě a baví obrázky těch nejmenších účastníků. Je z nich cítit radost, odvaha, upřímnost a promítají se v nich témata nejrůznějších dětských zájmů. Mezi staršími účastníky soutěže se objevují již velice povedená díla, která si zaslouží umístění do výstavních prostor. A právě příležitost vystavovat v reprezentativních prostorách v Brně v rámci soutěže ParaCENTRUM Fenix nabízí vybraným dílům a jejich mladým autorům. Taková šance je jistě velkou motivací do jejich dalších výtvarných počinů.

František Kinský – šlechtic, jednatel firmy Kinský Art Media

Soutěže „O nejkrásnější Obraz pro Fenix“ se naši žáci zúčastňují velice rádi. Obrázky malují žáci, kteří mají o soutěž zájem, nikdo není do účasti nucený. Při tvorbě výtvarných prací mohou děti namalovat díla podle své fantazie, jelikož témata a výtvarné techniky jsou libovolné. Pro soutěž platí jediné pravidlo, obrázky nesmí být depresivní. Děti jsou rády, že mohou svým talentem přispět na dobrou věc. Pro žáky je také přínosem možnost využití tvůrčích výtvarných workshopů, kde se seznamují s novými technikami a postupy.

Mgr. Jan Nohel, ředitel, ZUŠ Františka Sušila Rousínov

Nela Grombířová se každoročně zapojuje do soutěže Obraz pro Fénix, ráda kreslí a proč by se nezapojila, když je to ještě pro dobrou věc a je moc ráda, že může pomáhat. Nela byla nadšená, že vyhrála druhé místo v její kazegorii a z tolika obrazů byl vybrán její. Krásné ceny za výhru byly krásný bonus. Mějte se krásně a Nela se těší na další kolo soutěže.

Olga Grombířová a dcera Nela, rodič a účastnice tvůrčího výtvarného kurzu

Dcera Barča díky Vám mohla zažít krásný pocit udělat něco pro dobrou věc a podpořit lidi, kteří to potřebují, a to vše prostřednictvím svého obrazu. Stačilo jen využít svého talentu, který v sobě objevila, a to je ten nejkrásnější pocit – když skrze svůj talent můžete pomoci druhým.

Monika Polášková, rodič od účastníka tvůrčího výtvarného kurzu.

Soutěže „O nejkrásnější Obraz pro Fenix“ se naši žáci zúčastňují velice rádi. Obrázky malují jen žáci, kteří mají o soutěž zájem, nikdo není do účasti nucený. Při tvorbě výtvarných prací mohou děti namalovat díla podle své fantazie, jelikož jsou témata a výtvarné techniky libovolné. Jen pro tuto soutěž platí u nás pravidlo, že obrázky nesmí být depresivní. Děti jsou rády, že mohou svým talentem přispět na dobrou věc. Naši žáci také rádi využívají možnosti tvůrčích výtvarných workshopů, kde se seznamují s novými technikami a postupy. Dražba pro Fenix v divadle Reduta v Brně byla pro nás krásným zážitkem. Děkujeme paní Mgr. Ivaně Kovaříkové za skvělou organizaci celého projektu.

Mgr. Jan Nohel – ředitel, ZUŠ Františka Sušila Rousínov

Soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix se mi moc líbila. Byla výborně zorganizovaná a velice jsem ocenila i závěrečnou dražbu, na které byla možnost vydražit si krásný obrázek a zároveň přispět na dobrou věc. Žáci si výstavu velmi užili. Líbilo se jim, že si mohou sami zvolit techniku i téma svého díla a tudíž mohou tvořit, co je baví a líbí se jim. Žáky velmi motivovala i možnost reprezentovat svoje dílo v exkluzivních prostorách divadla Reduta a také to, že svým dílem mohou pomoci ParaCENTRU Fenix. Pro vybrané žáky a jejich rodiče bylo pak velkým zážitkem a odměnou, možnost stát se součástí velkolepé výstavy i dražby v Národním divadle. Děkuji, že jsme se mohli zúčastnit.

Rebeka Kasapidu – učitelka, ZŠ Šlapanice

Zúčastnil jsem se výtvarného kurzu suchý pastel. Zúčastnil jsem se už podruhé a pokaždé jsem si to užil stejně. Naučil jsem se za jedno odpoledne jak zacházet s pastelama (před kurzem jsem s nima vůbec neuměl). Kurz probíhal v příjemné a klidné atmosféře. Mohu ho tedy jen doporučit.

Arthur Ešner – student Gymnázia P. Křižkovského a účastník tvůrčího výtvarného kurzu Suchý pastel

Na projektu Umění propojuje naše světy spolupracuji již 4. rokem. V hodnotící komisi jsou nominováni erudovaní znalci umění jak ze strany sběratelů (Mgr. Lucia Lettenmayer – vlastní nejprestižnější soukromou sbírku českého moderního a současného umění), František Kinský – sběratel, znalec a mecenáš umění, ale i galeristé a obchodníci s uměním Kateřina Kastner.
Popravdě není tu v Brně a zřejmě ani v republice nikdo, kdo by měl profesionální zkušenosti delší a bohatší než uvedená sestava spolupracujících osob. O míře a rozsahu uměleckých aktivit nejlépe vypovídá skutečnost, že do soutěže je pravidelně zasíláno kolem 300 uměleckých děl, z nichž komise pečlivě vybírá závěrečnou finální sadu. Současně myšlenka propojení nadání a píle mladých umělců s potřebou hendikepovaných vytváří nedocenitelné společenské hodnoty, které motivují a dlouhodobě ovlivňují obě zúčastněné strany.
Celá akce byla navíc prezentována v položkovém katalogu na mezinárodních portálech Invaluable. Com a Drouout digital (anglicky/francouzsky) Odkaz na webové stránky s katalogem byl prezentován i na čínském EPAILIVE.com (největší čínský portál týkající se aukcí a obchodu s uměním). Všechny uvedené portály poskytly umístění katalogu buď zdarma nebo s významnou slevou – německé Lottissimo. Prezentace tedy daleko přesáhla hranice kraje ale i České republiky a Evropy. Jedná se o zcela výjimečný projekt, do něhož se zapojuje stále více dětí, ale i sběratelů a profesionálů. Spolupráci přislíbila i významná zahraniční galerie a o další podpoře jednáme s fondem Pro Arte. V neposlední řadě zapojení takové instituce, jakou je Národní divadlo Brno je více než dostatečným potvrzením významu pro umělecké prostředí města Brna.

Ing. Mgr. Tomáš Zezula – Aukční dům Zezula

Děti se rády účastní projektu, kde mohou svojí prací přispět k něčemu dobrému, mají hezký pocit, že jejich obrázek někomu může pomoci, že má hodnotu, že udělá někomu radost. Samozřejmě je pro ně velkou odměnou to, že jsou obrázky vystavené, že se na ně přijde podívat hodně lidí, že si je pak někdo koupí. Učí se tak solidaritě, schopnosti přispět svojí činností ostatním, kteří třeba nemají tolik štěstí jako oni.

Mgr. Zuzana Pazdírková, pedagog z Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací.

Do projektu se syn zapojil poprvé, ale přiští rok se bude chtít zapojit určitě zase, protože mu postup do užšího výběru dodal sebevědomí a donutil ho na sobě pracovat. A velmi přinosný byl i následující kurz, do kterého měl možnost se zapojit, vyzkoušel si nové techniky a dostal cenné rady. A to hodnotíme celou jen z pohledu zúčastněných umělců. To, že se přitom podařilo vybrat formou aukce peníze na pomoc těm, kteří to potřebují, je zcela zásadní a je naprosto skvělé, že to takhle funguje dohromady. Děkujeme.

Tomáš Richtr, rodič od účastníka tvůrčího výtvarného kurzu

Líbí se mi, že pro soutěžní práce není žádné zadané téma a tak mám volnou ruku v tom co vytvořím. Jediným tématem je vlastně pomoc druhým. Také se mi moc líbí kurzy, kterých se můžu poté zúčastnit.

Hrančíková Magda, účastnice tvůrčích výtvarných workshopů.

Dcera se kurzů účastní třetím rokem a je vždy ohromně spokojená. Naučí se něco nového a odchází s krásnou vzpomínkou. Pochvaluje si i atmosféru Vašich kurzů. Děkujeme a doufáme, že budeme mít možnost zopakovat si to i v dalších letech.

Markéta Neubauerová, rodič od účastníka tvůrčího výtvarného kurzu

Dobrý den, zúčastnila jsem se kurzu Suchý pastel pro začátečníky a kurzu Suchý pastel pokročilí. Oba kurzy se mi moc líbily. Příjemné prostředí a moc milí lidé…Naučila jsem se spoustu nových věcí a tahle technika, kterou jsem předtím neměla moc v lásce, mě začala strašně bavit.

Magdaléna Hrančíková – účastnice tvůrčího výtvarného kurzu Suchý pastel

Chci vyzdvihnout skvělou myšlenku, která spojuje propagaci nejlepších výtvarných děl žáků , hlasování o nejkrásnější obraz a jeho prodej v aukci za účelem pomoci lidem, jejichž životní cesta skončila na vozíku. „Obraz pro Fenix“, jak ji prezentuje sdružení Paracentrum v Brně, pod profesionálním vedením Mgr. Ivany Kovaříkové, Ph.D., si zaslouží mimořádnou pochvalu za péči a pozornost o handikepované lidi. Můj patnáctiletý žák Tomáš Piatkovský z Ostravy nakreslil pod drobnohledem slona. Ten, kterému se říká, že přináší štěstí. Několikaměsíční velmi pečlivá kresba mu přinesla nejen 3.místo v České republice, za které byl náležitě oceněn, ale současně přispěl svou vydraženou částkou 4200 Kč k výtěžku všech vydražených obrazů ve výši 170 800 Kč. Jsem na něj patřičně hrdá, protože obraz ze srdce opravdu daroval, neponechal si ho na památku a řekl : “Přál bych si, aby potěšil nejen majitele, ale aby udělal radost hlavně těm, kteří jeho pomoc uvítají. Nesu štěstí, uvidíte!“

Mgr, Eva Pilařová – vyučující výtvarného oboru ZUŠ E. Marhuly, Ostrava

Nádherná myšlenka, nádherný projekt, který má úroveň, prestiž a hlavně pomáhá. Je mi ctí se tohoto projektu pravidelně účastnit a takto ho prezentovat před studenty a zároveň je motivovat k pomoci těm, kteří to potřebují. Mám ráda projekty, které dávají smysl, a proto můžete s moji spoluprací i v dalších letech počítat.

Mgr. Taťjana Navarová – pedagog, Gymnázium Brno-Bystrc

Spolupracujeme s ParaCENTREM od února 2019, kdy jsme věnovali obrázky žáků z naší školy do soutěže amatérských výtvarných děl pro podporu činnosti tohoto centra. Ve spolupráci budeme jistě pokračovat, děti se na přednášce seznámily s činností Paracentra a mají dobrý pocit z toho, že mohou svými obrázky přispět na dobrou věc. Věřím, že výchova k filantropii je pro děti velmi důležitá, že je potřeba ukazovat dětem svět z různých pohledů, vést je k zodpovědnosti a solidaritě. Darované výtvarné práce se každoročně vystavují v krásném prostoru divadla Reduta, probíhá benefiční aukce, dětem to dává pocit úspěchu a zvyšuje jejich sebevědomí. ParaCENTRUM také nabídlo autorům víkendové výtvarné kurzy, kde se žáci mohli seznámit s novými výtvarnými technikami. Všichni žáci, kteří se benefiční aukce v minulých ročnících zúčastnili, mají zájem se opět připojit a na výtvarných pracích již pracují.

Mgr. Zuzana Pazdírková – pedagog z Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací.

Fénix jako symbol znovuzrození, krásně vystihuje smysl celé akce. Dražba děl mladých výtvarníků pomáhá právě v novém začátku, jiného života. Fakt, že se draží práce dětí, které se tak podílejí velkým dílem na pomoci dostává ještě větší rozměr, protože vychovávat novou generaci k respektu a pomoci ostatním, má velký smysl. Děkuji, za možnost být součástí tak šlechetné akce, ale role hodnotitele nebyla snadná, protože všechna díla byla nádherná. Srdce jásá kolik máme v naší zemi talentovaných mladých lidí.

Hana Kinská – grafička, Kinský Art Media

Výtvarné soutěže Obraz pro Fénix se dcera zúčastnila letos poprvé a určitě ne naposled. Na projektu se mi líbí obrovský zájem „malých a mladých“ umělců, kolik rozmanitých obrázků se sejde je neuvěřitelné. A moc děkujeme za příležitost zúčastnit se výtvarného kurzu „malování kávou“, protože to pro nás byla jednak nevšední technika a jednak setkání s milými lidmi. Díky tomuto kurzu jsme se dostali k paní Zieglerové a zaplatili si u ní další kurz a příměstský tábor. Přeji vše dobré a ještě jednou děkujeme za možnost se kurzu účastnit, bylo to super.

Lenka Schubertová a dcera Aurélie, rodič a účastnice tvůrčího výtvarného kurzu

Můj syn se kurzu zúčastnil v prosinci a moc se mu líbil, protože se mu líbilo vše v celém projektu. Největší výhodou je, jak děti ovlivňují dění ve společnosti a ukazuje jim, že nikdo není příliš malý, aby na tom záleželo. Byl to úžasný zážitek počínaje hrou (malba), pak radostí a pocitem úspěchu, když jeho obraz vybrala odborná porota do dalšího kola, pak s nadějí při hromadění hlasů a nakonec s obrovským uspokojením, když jeho obraz stoupal a hodně peněz pro Fenix. Byl to pro něj úžasný zážitek, jako součást této společnosti a přinášet radost druhým i sobě.

Adina Maria Silion, rodič od účastníka soutěže, vítěze 1. místa mladší kategorie

Napsali o nás