ParaCENTRUM Fenix

Pomáháme lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podporujeme je v náročné životní změně, ukazujeme jim cestu a bojujeme jako lvi za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života. Sdružujeme více než 100 vozíčkářů a jejich rodinných příslušníků. Klientů však máme už přes 700.

Fyzioterapie a cvičení

Cvičení a fyzioterapie podporuje klienty po poškození míchy při návratu do běžného života. Pravidelné cvičení má pozitivní vliv na zlepšení fyzické kondice, zlepšení respiračních funkcí, snížení bolesti (včetně spasticity), udržení fyziologického kloubního rozsahu, prevenci artrotických změn, stability, stereognozie (vnímání vlastního těla v prostoru), zvýšení svalové síly a v neposlední řadě vede k celkovému fyzickému a psychickému zdraví.

Osobní asistence

Osobní asistence se zrodila za účelem poskytnout osobám na vozíku nové možnosti, jak žít svůj život “bez omezení”. Díky pomoci osobního asistenta jsou lidé s pohybovým omezením schopni zůstat v domácím prostředí a přitom nevyžadovat neustálou péči od svých nejbližších. Osobní asistent na sebe bere roli klientových rukou i nohou a zastává práci při výkonu péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, pomáhá se zajištěním stravy, udržuje klientovu domácnost dle jeho požadavků, ale také ho doprovází na cvičení či kulturní akce.

Odborné poradenství

Odborné sociální poradenství pomáhá lidem s poškozením míchy nalézt vhodné řešení a informace potřebné ke zvládnutí nové životní situace. Podporujeme naše klienty při návratu do života, při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů, při jednání s úřady i dalšími institucemi. Tým odborníků poskytuje klientům podporu v oblasti sociální, právní, psychologické, pracovní a také v oblasti bezbariérovosti.

Ergoterapie

Ergoterapie je nedílnou součástí komplexní rehabilitace klienta po poškození míchy. Během nácviků soběstačnosti klienti trénují například stabilitu trupu, která je důležitá jak pro bezpečnou jízdu na vozíku, tak i při přesunech. Dále nacvičují oblékání, zlepšují jemnou motoriku a grafomotoriku a v neposlední řadě mohou s ergoterapeutem řešit také poruchy sexuálních funkcí. Při nácviku sebeobslužných dovedností je nedílnou součástí týmu také instruktor soběstačnosti, který díky svým zkušenostem ze života na vozíku předává rady a tipy, jak kterou činnost zvládat snáze a zároveň i lépe.

Ostatní aktivity

Snažíme se pomáhat a být aktivní v co možná nejvíce oblastech. Pořádáme rekondiční pobyty, kde mohou klienti načerpat nové síly a poznat nové přátele. Oblíbené jsou i preventivní besedy ve školách a firmách, které připravujeme ve spolupráci s Policií ČR. Půjčujeme kompenzační pomůcky, které zrovna klienti potřebují, ale pořídit si vlastní je nad jejich finanční možnosti. Naší bezbariérovou přepravou se klienti vždy bezpečně a na čas dopraví kamkoliv, kam potřebují. K dispozici také máme vlastní plně vybavený bezbariérový byt, který slouží pro přechodné ubytování. Poradíme, kam vyrazit na bezbariérový výlet, pořádáme vzdělávací kurzy, bavíme se u výtvarných tvoření nebo sportovních a společenských akcí

Přihlášení k odběru Zpravodaje

Kontakt

provozovna služeb

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Kociánka 93/2
612 47 Brno

T: +420 733 589 567
E: info@pcfenix.cz
www.pcfenix.cz

Kontakt

sídlo organizace

ParaCENTRUM Fenix, z. s.
Polní 780/92
639 00 Brno

IČ: 26676826
Datová schránka: 4t8apq6


© ParaCENTRUM Fenix. All rights reserved.