Skip to main content

Výstava obrazů

Umění mladých talentů v Redutě naživo i ve virtuálu!

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 v 18.00 hodin proběhne v brněnském divadle Reduta slavnostní zahájení výstavy obrazů mladých výtvarníků ze základních uměleckých škol a gymnázií z celé ČR. Výstava se koná v rámci projektu “Umění propojuje naše světy”, který si klade již 2. rokem za cíl vzájemně provázat svět talentované mladé generace výtvarníků se světem lidí po poškození míchy – s klienty ParaCENTRA Fenix v Brně. Vystavena bude kolekce 40 obrazů, které byly vybrány odbornou komisí ve složení: Katherine Kastner, František Kinský, Lucia Lettenmayerová, Michal Horáček a Denisa Kujelová. Všechna díla můžete shlédnout v divadle Reduta od 7. 10 do 12. 11. 2021. Novinkou tohoto ročníku je virtuální prohlídka výstavy pro ty, kterým hendikep nebo velká vzdálenost neumožňuje osobně se zúčastnit.

Od roku 2019, kdy proběhl první pilotní projekt se nám podařilo založit zajímavou referenční sbírku obrazů mladých talentovaných umělců, pomocí níž se snažíme mapovat a podporovat talenty z celé ČR. Projekt je jedinečný svým zaměřením, neboť rozvíjí lásku k umění a učí děti konat dobré skutky. Děti darují svůj obraz do sbírky a my prezentujeme jejich díla na veřejně dostupných místech v ČR i v zahraničí – v partnerských městech Brna či v Českých centrech v Evropě i v USA. Letos dokonce pomocí virtuální prohlídky umožníme zájemcům vidět obrazy kdykoliv a kdekoliv na světě. Pro děti připravujeme dokonce výtvarné umělecké kurzy vedené profesionálem, které jim pomohou zdokonalit se v nových technikách,“ říká Ivana Kovaříková, koordinátorka projektu ParaCENTRA Fenix.

ParaCENTRUM Fenix je nezisková organizace, která aktuálně sdružuje 130 vozíčkářů včetně jejich rodinných příslušníků a poskytuje služby více než 700 klientům. S mottem Roztáčíme život naplno pomáhá lidem po poškození míchy při návratu do aktivního života. Během podzimu 2020 bylo osloveno přes 400 základních a středních škol s uměleckým či všeobecným zaměřením z celé ČR. Do projektu se zapojilo celkem 17 škol a bylo shromážděno přes 260 obrazů od dětí od 7-19 let. Na přelomu června a května poté byla vybraná část obrazů součástí benefiční Dražby pro Fenix, která vzhledem k epidemickým opatřením musela proběhnout v online prostředí. Nyní po skončení restrikcí se ParaCENTRUM Fenix rozhodlo uspořádat novou výstavu dětských obrazů v divadle Reduta naživo. Pojistkou a zároveň cestou, jak obrazy prezentovat bez omezení a navíc dokonce i za hranicemi ČR je virtuální varianta výstavy, která bude k dispozici veřejnosti na webových stránkách www.drazbaprofenix.cz a Mapách Goggle pomocí technologie Google Street View. Vybrané obrazy budou vystaveny od 7. 10. 2021 do 12. 11. 2021 v divadle Reduta, kde proběhne i slavnostní vernisáž 7. 10. 2021 od 18.00 hod.

24. 9. 2021