• Dražba
    pro Fenix

    Benefiční dražba obrazů žáků a studentů brněnských škol

Divadlo Reduta

16. ledna 2020

v 19:00 hod.

Dražba pro Fenix

Benefiční dražba obrazů žáků a studentů brněnských škol pro ParaCENTRUM Fenix.

Na rehabilitaci vozíčkářů poputuje přes dvě stě tisíc

16. 1. 2020 v 19:00 v divadle Reduta proběhla benefiční Dražba pro Fenix, do níž věnovalo svůj obraz 15 brněnských škol. Pro ParaCENTRUM Fenix se na rehabilitaci klientů s poraněnou míchou podařilo získat neuvěřitelných 237 700 Kč. Partnerem projektu je Národní divadlo Brno a Aukční dům Zezula, s.r.o. Záštitu nad výstavou a benefiční dražbou převzala Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

„Mám velkou radost, že se první ročník Dražby pro Fenix vydařil. Aukci navštívilo přes 120 lidí a výtěžek se vyšplhal na 237 700 Kč. Získané peníze věnujeme na rehabilitaci klientů s poškozením míchy, neboť je pro nás velmi nákladná. Klientů, kteří k nám docházejí 2-3 krát týdně cvičit, je přes sto a tak vítáme každý nový zdroj, jenž nám pomůže tuto stále více vyhledávanou službu zafinancovat.“ říká Michal Odstrčil, ředitel ParaCENTRA Fenix.

ParaCENTRUM Fenix je nezisková organizace, která poskytuje služby více než 500 klientům. S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáhá lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. S myšlenkou oslovit děti z uměleckých škol přišel pan Tomáš Zezula z Aukčního domu Zezula, který patří ve svém oboru již bezmála třicet let mezi ty nejúspěšnější na českém trhu. Ze 40 oslovených brněnských základních a středních se do projektu nakonec zapojilo 15 škol a podařilo se tak shromáždit přes 350 obrazů. Hodnocení a finálního výběru obrazů do dražby se ujala odborná komise složená z významných českých osobností showbyznysu a předních galeristů: Šlechtic František Kinský, český textař a producent Michal Horáček, Čechoameričanka a galeristka Katherine Kastner z Hunt Kastner Galerie, umělecká ředitelka Denisa Kujelová z Fait Gallery a Lucia Lettenmayerová, zakladatelka privátní galerie COLLETT Prague | Munich. Všichni členové komise jsou velmi úzce spjatí se současným uměním a svoji erudovanost předvedli i během hodnocení – z 359 dětských prací vybrali během tří týdnů unikátní kolekci 72 nejzajímavějších obrazů, které se nakonec všechny podařilo vydražit. Nejdražší položkou na aukci byl obraz osmileté dívky, který byl vydražen za 29 800 Kč.

Reportáž Česká televize

16. 1. 2020, ČT art

Reportáž HandMedia

www.handmedia.cz

Katalog obrazů

Přes 350 dětí pomáhá ParaCENTRU Fenix

Konat dobré skutky není jenom doménou dospělých. Přes 350 dětí z brněnských základních a středních škol se rozhodlo podpořit ParaCENTRUM Fenix, tím že darují svůj obrázek do benefiční Dražby pro Fenix.

Během jara 2019 bylo osloveno přes 40 brněnských škol, z nichž 15 se rozhodlo projekt podpořit. Jedná se o tyto školy a umělecké ateliéry: ZUŠ a Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací, ZUŠ Brno, Smetanova, Gymnázium Brno, Vídeňská, ZUŠ Brno, Vranovská, Soukromá ZUŠ Universum, s.r.o., Gymnázium Brno-Bystrc, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Eko Gymnázium Brno, o.p.s., ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno, ZŠ Sirotkova, Lužánky – středisko volného času Brno, pracoviště Lesná, Ateliér Křídlo, Ateliér Malování kreslení Brno, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola BrnoLES (Laboratory for Education and Synergy) Fait gallery.

Nelehkého úkolu vybrat z 259 darovaných obrazů ty nejlepší, se ujala odborná komise. Členství v komisi přijali významní čeští galeristé, podnikatelé a umělci, mezi které patří: Katherine Kastner – pražská galeristka původem z USA, vlastnící jednu z nejvýznamnějších uměleckých síní – galerii Hunt Kastner v Praze. Lucia Lettenmayerová – členka představenstva společnosti COLLETT Prague|Munich, a.s., která otevřela první privátní neveřejnou galerii umění v ČR. Denisa Kujelová – umělecká ředitelka a šéfkurátorka stojící u zrodu Fait Gallery v Brně. František Kinský – šlechtic z rodu Kinských, aktivní podnikatel a jednatel agentury Kinský Art Media, s.r.o. pořádající výstavy, divadla a koncerty ve Východních Čechách. Michal Horáček – významný český textař, producent, básník a milovník umění. Do Dražby pro Fenix bylo celkem nominováno 72 obrazů.

Připravit obrazy pro výstavu a dražbu nebylo pro nás laiky vůbec jednoduché. S odbornou adjustací obrazů nám poradila paní Eva Linhartová z firmy Danielowitz – rámování Brno. Díky panu Mgr. Petru Vítkovi ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy dostaly obrazy zcela nový kabát – přírodní borovicový rám. S instalací obrazů v ND Brno Reduta nám přislíbil pomoci talentovaný fotograf Šimon Burget, jenž má přes svůj mladý věk s pořádáním výstav velké zkušenosti.

Jak to všechno dopadlo, se sami přijďte přesvědčit do divadla Reduta 28. 11. 2019 v 17 hod., kdy se uskuteční slavnostní vernisáž k výstavě, která potrvá od 28. 11. 2019 až do 15. 1. 2020. Samotná Dražba pro Fenix proběhne 16. 1. 2020 od 19 hod. v Mozartově sále stejnojmenného divadla za spolupráce s panem Tomášem Zezulou z Aukčního domu Zezula. Výtěžek dražby bude věnován na služby ParaCENTRA Fenix, konkrétně na rehabilitaci klientů po poranění míchy.

Vstup na vernisáž, výstavu i dražbu v divadle Reduta je volný, proto prosím neváhejte a přijďte se podívat na obrazy talentovaných brněnských žáků a studentů, kteří mají nejen talent a nadání, ale také velké srdce na pravém místě. Všem zúčastněným moc děkujeme za podporu ParaCENTRA Fenix a těšíme se na viděnou v divadle Reduta!

Hodnotitelé

Katherine Kastner

pražská galeristka původem z USA, Hunt Kastner galerie

Narodila se ve Spojených státech, kam emigrovala její matka před komunistickým režimem. Do ČR se vrátila po roce 1989 a v Praze žije již skoro třicet let. V roce 2005 založila spolu s Camille Hunt soukromou galerii Hunt Kastner patřící mezi nejúspěšnější galerie v česku, jejíž cílem je profesionálně prezentovat současné, zejména české umění, podporovat kromě autorů střední generace také mladé umělce a rozvíjet jejich vztahy s uměleckým světem v zahraničí.


Lucia Lettenmayerová

členka představenstva společnosti COLLETT Prague | Munich

Členka představenstva společnosti COLLETT Prague | Munich, a.s. zabývající se sbírkotvornou činností napříč všemi staletími. V roce 2017 otevřela privátní galerii umění, která je zaměřena zejména na současnou tvorbu českých a zahraničních autorů.


Denisa Kujelová

umělecká ředitelka a šéfkurátorka Fait Gallery

Denisa Kujelová, teoretička a kurátorka stojí za zrodem Fait Gallery, kde od roku 2011 působí jako umělecká ředitelka a šéfkurátorka. Iniciovala několik galerijních, výstavních a edukačních projektů a realizovala několik desítek výstav českých i zahraničních autorů, jako například výstavy Milana Grygara, Jana Merty, Vladimíra Kokolii nebo českých a slovenských konceptualistů.

František Kinský

šlechtic z rodu Kinských, jednatel agentury Kinský Art Media

František Kinský se narodil 27. prosince 1947 v Hradci Králové jako Maria František Emanuel Jan Sylvester Alfons hrabě Kinský z Vchynic a Tetova. Je potomkem kostelecké větve šlechtického rodu Kinských a prvním synem hraběte Josefa Kinského z Vchynic a Tetova a Bernadetty Kinské, rozené Merveldt. František Kinský je správcem rodového majetku a aktivním podnikatelem. Vlastní Lesní hospodářství a správu zámků Kinský, Písník Kinský, který na rodovém pozemku těží písek, a také třetinovým spoluvlastníkem Cihelny Kinský, jež patří do rakouské skupiny Wienerberger. Vydělané prostředky z podnikání nadále investuje do dalšího zvelebování Nového zámku.

Michal Horáček

významný český textař, producent, básník a milovník umění

Třicetiletá spolupráce s Petrem Hapkou přinesla mnoho úspěšných šansonových projektů (nominace na Album roku či Píseň roku a celkem šest trofejí). Za vlastní projekty pak přidal další tři Anděly. Debutoval i jako básník se sbírkou villonských balad Český kalendář, která se v oboru poezie zařadila mezi nejžádanější a byla reprezentována v antologii Nejlepší české básně roku a dalších. Za cíl svého života považuje uměleckou tvorbu a zejména vzdělání (absolvoval Macalester College v USA, magisterské a doktorské studium na Fakultě humanitních studií UK, nyní navštěvuje obor Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy).
Hodnotitelé obrazů

Vybrané obrazy

Děkujeme partnerům

DĚKUJEME PARTNERŮM