Skip to main content

Dražba pro Fenix 2024

Zapoj se a namaluj nejkrásnější Obraz pro Fenix 2024

Vážení pedagogové, milí výtvarníci, 5. ročník soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix je opět tady! Soutěž organizuje brněnská nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix, která již dvacet let pomáhá lidem s poškozením míchy. Cílem soutěže a následně z ní vzniklé sbírky je vyhledávat a propagovat díla mladých umělců a přiblížit jim touto cestou život lidí na vozíku.

Výtvarná díla budou posuzována odbornou komisí, složenou z umělců, galeristů a výtvarných odborníků: Katherine Kastner (Hunt Kastner Galerie), Denisa Kujelová (Fait Gallery), Hana Kinská (Kinský Art Media). Michal Horáček (český textař a producent), Robert Mečkovský (Pro arte, investiční fond), Petr Kvíčala (malíř a pedagog), Martin Bareš (rektor Masarykovy univerzity) a Gabriel Slanicay st. (sběratel umění, podnikatel). Vybraná finální kolekce sedmdesáti obrazů poputuje do benefiční dražby, jejíž výtěžek bude věnován na potřebné služby ParaCENTRA Fenix pro osoby s hendikepem.

Druhým kolem soutěže bude veřejné hlasování na Facebooku. Šest nejúspěšnějších autorů (tři v mladší, tři ve starší kategorii) z finální kolekce bude slavnostně oceněno právě při benefiční Dražbě pro Fenix. Rádi bychom s talentovanými autory udržovali intenzivní spolupráci – jejich díla budou prezentována a příležitostně využívána pro charitativní účely s osvětovým podtextem.

Účastníkům soutěže, jejichž díla postoupí do finální kolekce, nabízíme stejně jako v minulých letech možnost prezentovat své obrazy v exkluzivních veřejných prostorách. V roce 2023 byly obrazy vystaveny během letních prázdnin na jednom z nejfrekventovanějších míst v Brně – v odletové hale letiště Brno-Tuřany, kde je zhlédlo téměř 133 000 lidí, nebo také v nejstarší činoherní budově ve střední Evropě – v divadle Reduta. Poslední ročník byl celkově tím vůbec nejúspěšnějším. Mnoho děl mladých autorů ocenili dražitelé až do výše několika desítek tisíc korun. Vítězům osobně pogratuloval textař a porotce soutěže Michal Horáček. Výtvarníci se mohli setkat se členy poroty, s patronem Fenixu moderátorem Alešem Zbořilem, nebo právě s lidmi na vozíku, kterým prostřednictvím svého štětce či pastelky pomohli.

Věříme, že letošní ročník, který připadá na dvacáté výročí ParaCENTRA Fenix, jediné organizace svého druhu na Moravě, bude ještě větší a o to více pomůže lidem, kterým se vlivem úrazu či nemoci obrátil život naruby.

Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předávaly si nápady i zážitky prostřednictvím svého výtvarného projevu. Projekt je jedinečný svým zaměřením – rozvíjí lásku k umění a učí děti k zodpovědnosti a konat dobré skutky. Nedílnou součástí projektu je seznámení dětí s lidmi na vozíku. Dle našich zkušeností bylo pro děti a jejich rodinné příslušníky největším zážitkem a zároveň také odměnou stát se součástí velkolepé výstavydražby v Národním divadle Brno.

Milí talentovaní umělci, budeme moc rádi, pokud se zapojíte do naší soutěže.

Vytvořená díla prosím zasílejte na adresu

ParaCENTRUM Fenix
k rukám Ivany Kovaříkové
Polní 780/92, 639 00 Brno

Případně pokud jste z Brna můžete i po dohodě osobně, nejpozději však do 15. 3. 2024.

Pravidla sbírky

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.
TÉMA: libovolné (Až na jednu výjimku. Za poslední čtyři ročníky se nám sešlo tolik různých děl s motivem bájného ptáka Fenixe, že už si s jejich počtem nevíme rady. Budeme moc rádi, když jako téma zvolíte cokoliv jiného. Rozmanitostí obrazů usnadníte také rozhodování našim váženým porotcům).
FORMÁT: plošná práce
VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

Podmínky účasti

  • Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let (včetně).
  • Jeden autor může poslat i více prací s různými technikami.
  • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
  • Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.

Harmonogram

15/1/2024 vyhlášení soutěže a sbírky obrazů
15/3/2024 uzávěrka sběru prací
15/4 – 15/5/2024 hodnocení prací odbornou komisí
3/6/2024 vyhlášení výsledků nominovaných obrazů
do 30/7/2024 první benefiční výstava obrazů
do 22/10/2024 soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix, druhá benefiční výstava obrazů
do 30/11/2024 Dražba pro Fenix se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže
do 31/12/2024 třetí benefiční výstava obrazů

Označení výtvarných prací

Pro označení výtvarných prací použijte prosím vzorový štítek . Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:

Jméno a příjmení, věk autora, název díla, použitá technika, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá. Štítek, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Uveďte prosím také jméno a email pedagoga, který s námi bude komunikovat. Oceníme, když u díla v komentáři uvedete i okolnosti jeho vzniku – jaké bylo zadání na počátku tvorby, co děti vedlo k tomu, aby obraz namalovaly právě tímto způsobem.

Velice si vážíme vaši účasti a těšíme se na spolupráci s každým z vás!

8. 1. 2024