Skip to main content

Výstava obrazů: Do Reduty se nevešly, v Kyndrylu je obdivují

Kde skončí obrazy dětí, které nepostoupily do finální kolekce Dražby pro Fenix? Na to vám přinášíme jasnou odpověď. Obrazy mladých umělců se archivují pro další možné benefiční výstavy. Již od prvního prosince takové obrazy obdivují lidé, kteří zavítají do společnosti Kyndryl v Technologickém parku v Brně.

Zaměstnanci se rozhodli podpořit služby ParaCENTRA Fenix formou benefiční tiché dražby. Ve firemních prostorách jsme uspořádali výstavu obrazů dětí, které nám letos poslaly obrazy do soutěže, ovšem nepronikly do finální jednasedmdesátky na Dražbu pro Fenix. Byla by škoda Vám je neukázat. Přesvědčte se sami, nejsou krásné?

Výstava bude k vidění v areálu Technologického parku pro všechny zaměstnance společnosti Kyndryl až do 15. prosince.

30. 11. 2023