Skip to main content

Umění propojí naše světy

Vážení pedagogové, milí výtvarníci,

vyhlašujeme 2. ročník sbírky výtvarných děl „Umění propojí naše světy“. Sbírku organizuje nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix, která již 16 let v Brně a jeho okolí pomáhá lidem s poškozením míchy. Cílem sbírky je vyhledávat a veřejně prezentovat nejlepší díla mladých talentovaných umělců a přiblížit jim touto společnou cestou život lidí na vozíku.

Získaná výtvarná díla budou posuzovaná odbornou komisí, složenou z umělců, galeristů a výtvarných odborníků. V loňském roce se hodnocení zúčastnili: Katherine Kastner (Hunt Kastner Galerie), Lucia Lettenmayerová (Collett Prague/Munich), Denisa Kujelová (Fait Gallery), František Kinský (Kinský Art Media) a Michal Horáček (český textař a producent). Vybraná díla poputují do benefiční dražby, jejíž výtěžek bude věnován na služby ParaCENTRA Fenix. Součástí bude i veřejné hlasování o nejkrásnější obraz pro Fenix. Pět nejúspěšnějších autorů bude slavnostně oceněno hodnotnými cenami při benefiční dražbě. Rádi bychom s talentovanými autory udržovali intenzivní spolupráci – v případě, že díla u komise uspějí, budou dlouhodobě uchovaná v referenční sbírce. Následně budou průběžně vystavována a příležitostně využívána pro charitativní účely s osvětovým podtextem. Zvažuje se i virtuální prodejní výstava s předem stanoveným výtěžkem.

Účastníkům nabízíme, stejně jako v minulém roce, možnost prezentovat svoje obrazy v exkluzivních veřejných prostorách. V loňském roce byly obrazy vystaveny po dobu dvou měsíců v divadle Reduta, kde také v jedinečných prostorách Mozartova sálu proběhla i samotná benefiční Dražba pro Fenix. Celá akce se těšila podpoře veřejnosti, byla několikrát komunikována v médiích a také byly odvysílány reportáže ve zpravodajství České televize, viz drazbaprofenix.cz

Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předaly si nápady, pocity i zážitky prostřednictvím svého výtvarného projevu. Projekt je jedinečným svým zaměřením – rozvíjí lásku k umění a učí děti konat dobré skutky. Děti musí najít chuť a odvahu něco vytvořit a také se naučit s vytvořeným dílem rozloučit pro dobrou věc. Učí se tak zodpovědnosti a svobodě se rozhodovat. Nedílnou součástí projektu je seznámení dětí s životem lidí na vozíku.

Dle našich zkušeností bylo pro děti a jejich rodinné příslušníky největším zážitkem a zároveň také odměnou, stát se součástí velkolepé výstavy i dražby v Národním divadle Brno. Fotogalerie z akcí jsou toho jednoznačným důkazem.

Pravidla sbírky

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.
TÉMA: libovolné
FORMÁT: plošné práce, maximálně však 60 x 85 cm
VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

Podmínky účasti

Výstavy se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let
Jeden autor může poslat i více prací v různých technikách
Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.

Harmonogram

1. 9. 2020 – Vyhlášení soutěže a sbírky obrazů

15. 12. 2020 – Uzávěrka sběru prací

1. 2. – 28. 2. 2021 – Hodnocení prací odbornou komisí

15. 3. 2021 – Vyhlášení výsledků nominovaných obrazů do dražby

do 30. 4. 2021 – Vernisáž a výstava nominovaných obrazů

do 15. 5. 2021 – Veřejné hlasování o nejkrásnější obrazy pro Fenix

do 31. 5. 2021 – Benefiční Dražba pro Fenix, předání cen vítězům soutěže

Práce prosím doručujte na adresu: Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D., Netroufalky 3, 625 00 Brno nebo pokud se jedná o lokalitu Brno, pošlete informaci koordinátorce, že jsou k vyzvednutí, nejpozději však do 30. 10. 2020.

Označení výtvarných prací

Pro označení výtvarných prací použijte prosím přiložený štítek. Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (práce označujte přímo na objekt):

Jméno a příjmení, věk autora, název díla, použitá technika, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá. Štítek, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Uveďte prosím také jméno a emailové spojení na pedagoga, který s námi bude na projektu spolupracovat. Oceníme, když u díla v komentáři uvedete i okolnosti jeho vzniku – jaké bylo zadání na počátku tvorby, co děti vedlo k tomu, aby obraz namalovaly právě tímto způsobem.

Štítek pro označování prací

  • Jméno a příjmení autora/autorky
  • Název práce
  • Použitá technika
  • Věk
  • Název školy
  • Adresa školy
  • Jméno a příjmení pedagoga
  • Kontakt na pedagoga (telefon, email)
  • Komentář (zadání, okolnosti vzniku)

Velice si vážíme vaši účasti na našem projektu a těšíme se na spolupráci s každým z vás.

Pokud byste měli jakékoliv otázky či poznámky, neváhejte mě kontaktovat.

Zdraví Vás,

Mgr. Ivana Kovaříková, Ph.D.
T: +420 734 873 207
E: [email protected]

ParaCENTRUM Fenix, z.s.
Netroufalky 3
625 00 Brno

27. 9. 2020