Skip to main content

Autor: 20mAr19tIN

Zapoj se a namaluj nejkrásnější Obraz pro Fenix 2024

Vážení pedagogové, milí výtvarníci, 5. ročník soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix je opět tady! Soutěž organizuje brněnská nezisková organizace ParaCENTRUM Fenix, která již dvacet let pomáhá lidem s poškozením míchy. Cílem soutěže a následně z ní vzniklé sbírky je vyhledávat a propagovat díla mladých umělců a přiblížit jim touto cestou život lidí na vozíku.

Výtvarná díla budou posuzována odbornou komisí, složenou z umělců, galeristů a výtvarných odborníků: Katherine Kastner (Hunt Kastner Galerie), Denisa Kujelová (Fait Gallery), Hana Kinská (Kinský Art Media). Michal Horáček (český textař a producent), Robert Mečkovský (Pro arte, investiční fond), Petr Kvíčala (malíř a pedagog), Martin Bareš (rektor Masarykovy univerzity) a Gabriel Slanicay st. (sběratel umění, podnikatel). Vybraná finální kolekce sedmdesáti obrazů poputuje do benefiční dražby, jejíž výtěžek bude věnován na potřebné služby ParaCENTRA Fenix pro osoby s hendikepem.

Druhým kolem soutěže bude veřejné hlasování na Facebooku. Šest nejúspěšnějších autorů (tři v mladší, tři ve starší kategorii) z finální kolekce bude slavnostně oceněno právě při benefiční Dražbě pro Fenix. Rádi bychom s talentovanými autory udržovali intenzivní spolupráci – jejich díla budou prezentována a příležitostně využívána pro charitativní účely s osvětovým podtextem.

Účastníkům soutěže, jejichž díla postoupí do finální kolekce, nabízíme stejně jako v minulých letech možnost prezentovat své obrazy v exkluzivních veřejných prostorách. V roce 2023 byly obrazy vystaveny během letních prázdnin na jednom z nejfrekventovanějších míst v Brně – v odletové hale letiště Brno-Tuřany, kde je zhlédlo téměř 133 000 lidí, nebo také v nejstarší činoherní budově ve střední Evropě – v divadle Reduta. Poslední ročník byl celkově tím vůbec nejúspěšnějším. Mnoho děl mladých autorů ocenili dražitelé až do výše několika desítek tisíc korun. Vítězům osobně pogratuloval textař a porotce soutěže Michal Horáček. Výtvarníci se mohli setkat se členy poroty, s patronem Fenixu moderátorem Alešem Zbořilem, nebo právě s lidmi na vozíku, kterým prostřednictvím svého štětce či pastelky pomohli.

Věříme, že letošní ročník, který připadá na dvacáté výročí ParaCENTRA Fenix, jediné organizace svého druhu na Moravě, bude ještě větší a o to více pomůže lidem, kterým se vlivem úrazu či nemoci obrátil život naruby.

Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předávaly si nápady i zážitky prostřednictvím svého výtvarného projevu. Projekt je jedinečný svým zaměřením – rozvíjí lásku k umění a učí děti k zodpovědnosti a konat dobré skutky. Nedílnou součástí projektu je seznámení dětí s lidmi na vozíku. Dle našich zkušeností bylo pro děti a jejich rodinné příslušníky největším zážitkem a zároveň také odměnou stát se součástí velkolepé výstavydražby v Národním divadle Brno.

Milí talentovaní umělci, budeme moc rádi, pokud se zapojíte do naší soutěže.

Vytvořená díla prosím zasílejte na adresu

ParaCENTRUM Fenix
k rukám Ivany Kovaříkové
Polní 780/92, 639 00 Brno

Případně pokud jste z Brna můžete i po dohodě osobně, nejpozději však do 15. 3. 2024.

Pravidla sbírky

POŘADATEL: ParaCENTRUM Fenix, z.s.
TÉMA: libovolné (Až na jednu výjimku. Za poslední čtyři ročníky se nám sešlo tolik různých děl s motivem bájného ptáka Fenixe, že už si s jejich počtem nevíme rady. Budeme moc rádi, když jako téma zvolíte cokoliv jiného. Rozmanitostí obrazů usnadníte také rozhodování našim váženým porotcům).
FORMÁT: plošná práce
VÝTVARNÁ TECHNIKA: libovolná

Podmínky účasti

 • Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti do věku 19 let (včetně).
 • Jeden autor může poslat i více prací s různými technikami.
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Práce věnované do soutěže se stávají vlastnictvím ParaCENTRA Fenix a jejich poskytnutím souhlasíte s jejich dalším použitím na charitativní účely.

Harmonogram

15/1/2024 vyhlášení soutěže a sbírky obrazů
15/3/2024 uzávěrka sběru prací
15/4 – 15/5/2024 hodnocení prací odbornou komisí
3/6/2024 vyhlášení výsledků nominovaných obrazů
do 30/7/2024 první benefiční výstava obrazů
do 22/10/2024 soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix, druhá benefiční výstava obrazů
do 30/11/2024 Dražba pro Fenix se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže
do 31/12/2024 třetí benefiční výstava obrazů

Označení výtvarných prací

Pro označení výtvarných prací použijte prosím vzorový štítek . Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:

Jméno a příjmení, věk autora, název díla, použitá technika, název a adresa školy či subjektu, který práce posílá. Štítek, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Uveďte prosím také jméno a email pedagoga, který s námi bude komunikovat. Oceníme, když u díla v komentáři uvedete i okolnosti jeho vzniku – jaké bylo zadání na počátku tvorby, co děti vedlo k tomu, aby obraz namalovaly právě tímto způsobem.

Velice si vážíme vaši účasti a těšíme se na spolupráci s každým z vás!

Začíná soutěž o nejkrásnější Obraz pro Fenix. V ArteSvět jsme trénovali už v prosinci

Ještě jsme ani nevstřebali všechny pocity z úspěšné listopadové Dražby pro Fenix a už se můžeme pomalu těšit na výtvarná díla, která nám přichystá rok 2024. Od 15. ledna totiž můžete opět zasílat své obrazy do soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix.

Kombinovaná technika na plátno a portrét kombinovanou technikou – co to všechno zahrnuje? To se dozvěděli ti mladí umělci, kteří v sobotu 2. prosince s námi zavítali na Lidickou ulici do ateliéru ArteSvět. Účastníci kurzu se učí malovat suchým pastelem, experimentovat s hedvábným papírem, s akrylem, s voskovou pastou a nakonec celý obraz zafixují. O víkendu 16. prosince jsme naopak malovali kávou. Čtete dobře. Lahodný voňavý nápoj jsme použili jako akvarel. Prožitek z umění tak nabyl dalších rozměrů.

Do soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix 2024 se můžete přihlašovat od 15. ledna do 15. března na www.drazbaprofenix.cz. Nejlepší autory opět čeká řada zajímavých výstav, dražba v divadle Reduta, nebo právě možnost vyzkoušet si zajímavé kurzy, kterými zdokonalí své umění.

Všechny výtvarné kurzy se uskuteční díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, Jihomoravského kraje a ateliéru ArteSvět. Jsme rádi, že i my můžeme podpořit dobrou věc, rozvoj talentu našich mladých umělců.

Začaly výtvarné kurzy pro nejlepší autory obrazů  pro Fenix

Zažili jste někdy pocit štěstí a proudění energie vycházející z uměleckého tvoření? Tak to všechno mohou zažít naší milí výtvarníci, kteří nám darovali svůj obraz do soutěže o nejkrásnější obraz pro Fenix. Autoři, kteří se chtěli zdokonalit v dalších výtvarných technikách, mají za sebou již první z výtvarných kurzů. Poprvé jsme se v ateliéru ArteSvět, který workshopy vítězům daroval, potkali v sobotu 2. prosince.

Kombinovaná technika na plátnoportrét kombinovanou technikou – co to všechno zahrnuje? Účastníci kurzu se učí malovat suchým pastelem, experimentovat s hedvábným papírem, s akrylem, s voskovou pastou a nakonec celý obraz zafixují.

Už příští víkend 16. 12. od 9.30 pak na kurzu Akvarel malování kávou, zase ukážeme dětem, že k malování barvy třeba vůbec nepotřebují. Stačí mít doma šálek kávy a papír. Také jste zvědaví, jak to dopadne? V příští reportáži si nenechte ujít fotky z našich výtvarných kurzů!

Všechny výtvarné kurzy se uskuteční díky podpoře Ministerstva kultury České republiky, Jihomoravského kraje a ateliéru ArteSvět. Jsme rádi, že i my můžeme podpořit dobrou věc, rozvoj talentu našich mladých umělců.

Výstava obrazů: Do Reduty se nevešly, v Kyndrylu je obdivují

Kde skončí obrazy dětí, které nepostoupily do finální kolekce Dražby pro Fenix? Na to vám přinášíme jasnou odpověď. Obrazy mladých umělců se archivují pro další možné benefiční výstavy. Již od prvního prosince takové obrazy obdivují lidé, kteří zavítají do společnosti Kyndryl v Technologickém parku v Brně.

Zaměstnanci se rozhodli podpořit služby ParaCENTRA Fenix formou benefiční tiché dražby. Ve firemních prostorách jsme uspořádali výstavu obrazů dětí, které nám letos poslaly obrazy do soutěže, ovšem nepronikly do finální jednasedmdesátky na Dražbu pro Fenix. Byla by škoda Vám je neukázat. Přesvědčte se sami, nejsou krásné?

Výstava bude k vidění v areálu Technologického parku pro všechny zaměstnance společnosti Kyndryl až do 15. prosince.

Gabriel Slanicay st.

Předseda představenstva a spolumajitel akciové společnosti LINEA NIVNICE, která se zabývá zpracováním ovoce a výrobou ovocných šťáv, sirupů a přesnídávek značky HELLO. Patří mezi největší sběratele českého výtvarného umění, s důrazem na tvorbu šedesátých let minulého století.

Gabriel Slanicay: Podporovatel a nový hodnotitel soutěže o nejkrásnější Obraz pro Fenix

Na podzim byl patronem dvou obrazů, hned na jaře bude jako porotce hodnotit díla v počtu vyšších stovek. Představujeme Gabriela Slanicaye, podporovatele Fenixu a nového člena odborné komise naší soutěže a dražby, které propojují benefici a talent nadaných dětí z České republiky i ze Slovenska.

Předseda představenstva a spolumajitel akciové společnosti Linea Nivnice, která se zabývá zpracováním ovoce a výrobou ovocných šťáv, sirupů a přesnídávek značky HELLO, patří mezi největší sběratele českého výtvarného umění, s důrazem na tvorbu šedesátých let minulého století. Jako podporovatel již stihl pomoci lidem po poškození míchy částkou 50.000 Kč. Děkujeme. No a jako milovník umění se stal patronem obrazů už letošní Dražby pro Fenix – Rozkvetlá loukaMoje planety.

Těšíme se na další spolupráci.

Letošní Dražba pro Fenix trhala rekordy

Mladí umělci z celého Česka již po čtvrté pomohli lidem s poškozením míchy prostřednictvím umění. Jejich obrazy dražila jihomoravská veřejnost ve čtvrtek 23. listopadu večer v Mozartově sále divadla Reduta. Do nejstarších činoherních prostor ve střední Evropě zavítala také řada osobností z oblasti kultury a umění včetně textaře Michala Horáčka či moderátora Aleše Zbořila. Letošní ročník Dražby pro Fenix byl úspěšný v mnoha ohledech. Třeba nejdražší obraz si nový majitel odnesl za rekordních osmatřicet tisíc korun.

Benefičnímu večeru předcházela soutěž s doposud největší účastí. Celkem 1109 dětí z celé České republiky zaslalo svá díla na podporu lidí s hendikepem. Odborná porota pak vybrala jednasedmdesát nejlepších obrazů, které v Redutě dražila veřejnost v čele s osobnostmi kultury: galeristkou Hanou Kinskou, malířem a pedagogem Petrem Kvíčalou, moderátorem Alešem Zbořilem, ředitelem Národního divadla Brno Martinem Glaserem, nebo textařem Michalem Horáčkem. „Pokaždé mě udivuje, jak jsou děti a mladí lidé šikovní, nejen co se týká techniky malby, ale také jakou mají představivost. Věřím, že se skutečně najde mezi těmito dětmi talent, o kterém budu v budoucnu hrdě říkat, že jsem jej obdivoval třeba již v devíti letech,“ řekl Horáček.

Dražba pro Fenix nebyla rekordní jen co do počtu zapojených dětí. Díky benefičnímu večeru se podařilo na činnost organizace získat celkem 326.600 korun. Nejdražším obrazem v hodnotě osmatřicet tisíc korun se stalo „Souznění“ šestnáctileté Hedviky Střítecké z Gymnázia Brno, Slovanské náměstí. Výtěžek o šedesát tisíc korun ještě rozšíří Nadace Divoké Husy.

ParaCENTRUM Fenix velmi děkuje všem, bez kterých by se tato benefiční událost a celoroční projekt nemohly uskutečnit: Národní divadlo Brno, Aukční dům Zezula, Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo kultury České republiky, Jihomoravský kraj, Magistrát města Brna, Letiště Brno, Nadace Divoké husy, Nakladatelství Host, STREEWVIEW CZECH, Stepa, Kostky.org, Veletrhy Brno, Škoda-auto, Top-obaly.cz, Koplast, Papírny Brno, Centropen, ArteSvět, Carlini Brno, Čtyřlístek, Báječný catering, Minach, United Bakeries, Kudy z nudy, Free Rádio, Rádio Krokodýl, Pivovar Tišnov.

Děkujeme, že jste s námi!

The Sunset

  Auction (Painting no. 23)

  Your bid (CZK)

  Phoebe

   Auction (Painting no. 22)

   Your bid (CZK)